Farklı coğrafyalardaki Türk milli kimliğinin korunmasına ve gelecek nesillere aktarılmasına katkı vermek amacıyla oluşturulan Soydaş Edebiyatı Destek Programına (SEDEP) başvurular 1 Nisan tarihinde başlıyor. Programa yıl boyu başvuru yapılabilecek.

Tarihi ve kültürel bağlarımızın bulunduğu soydaş toplulukların yaşadığı coğrafyalarda kültürel üretimlerini teşvik etmek maksadıyla hazırlanan SEDEP kapsamında edebi ve kültürel içerikli eser üretim faaliyetlerinin desteklenmesi, Türk kültürü ve edebiyatının küresel boyutta tanıtılması için yazılmış olan eserlerin çeşitli dillere çevrilmesi ve söz konusu eserlerin basımının ve tanıtımının sağlanmasını teminen yurtdışında faaliyet gösteren yazar, edebiyatçı, akademisyen, halk sanatçısı, STK, üniversite ve ilgili diğer kurumlara mali destek sağlanacak.

SEDEP çerçevesinde yazım, çeviri, baskı ve tanıtım olmak üzere 4 başlıkta destek verilmesi planlanıyor.

Yazım Desteği

Soydaş coğrafyalarda yerleşik olan yazarların; Türkiye ve soydaş topluluklar arasındaki kültürel etkileşimi destekleyen, soydaş toplulukların dil ve kültürlerini koruyucu ve destekleyici nitelikte olan, güncel sorunlarını küresel boyutta farkındalık yaratma amacıyla irdeleyen edebi eserlerinin ortaya çıkması amacıyla verilen destek türüdür.

Çeviri Desteği

Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserlerin Türkçeye veya diğer dünya dillerine çevrilmesi amacıyla sağlanan mali destektir.

Baskı Desteği

Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserlerin basılması ve yayınlanması amacıyla sağlanan mali destektir.

Tanıtım Desteği

Soydaş topluluk mensubu yazarlara ait edebi eserlerin tanıtımını sağlamak amacıyla düzenlenecek olan, imza günü, panel ve sempozyum gibi etkinliklere sağlanan mali destektir.

Başvuru Şartları

SEDEP başvuruları, 1 Nisan 2021 tarihinden itibaren süre kısıtlaması olmaksızın internet üzerinden alınacaktır.

Adaylar, aşağıda linki yer alan başvuru formunu elektronik ortamda eksiksiz olarak doldurmak ve ek belgeleri yüklemek suretiyle başvurularını yapacaklardır.

SEDEP destek programı kapsamında yurtdışında bulunan/faaliyet gösteren soydaş yazar şair, edebiyatçı, halk sanatçısı, akademisyen ve üniversiteler ile yayıncılık belgesine sahip diğer kâr amacı gütmeyen tüzel kişiler başvurabilir.

Detaylı bilgi: SEDEP Başvuru Rehberi için tıklayınız.

Soru ve görüşleriniz için: sedep@ytb.gov.tr

Başvuru için tıklayınız