2017’de hak temelli çalışan STÖ’lere kurumsal hibe ve kurumsal gelişim için mentorluk sağlamak üzere uygulamaya başladığımız BİRLİKTE Destek Programının yeni destek dönemi için tekliflerinizi 3 Ağustos 2022’ye kadar iletebilirsiniz.

BİRLİKTE Destek Programının yeni döneminde STÖ’lere temel giderlerini karşılayabilmeleri için kurumsal hibe desteği ile birlikte kurumsal gelişim ve toplumsal cinsiyet eşitliği anaakımlaştırmasına yönelik mentorluk desteği sağlayacağız. Bu desteklere ek olarak, programa katılan STÖ’lerin birbirlerinden öğrenmesine ve iş birlikleri geliştirmesine yardımcı olmak üzere bir buluşma ve paylaşım alanı, ağ oluşturma, iletişim ve görünürlük destekleri de sunacağız.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen BİRLİKTE Destek Programını “Türkiye’deki Hak Temelli Çalışan STÖ’ler için BİRLİKTE” hibe projesi kapsamında bir alt-hibe programı olarak yürüteceğiz. Programa ve başvuru süreçlerine ilişkin detaylı bilgi için lütfen bağlantıdaki başvuru rehberini inceleyebilirsiniz.

https://www.stgm.org.tr/birlikte-destek-programi-teklif-cagrisi-0