Dijital Avrupa Programı kapsamında "Eğitimde Avrupa Yenilikçiliğini Destekleme" Çağrısı açıldı. Çağrı, eğitim teknolojisi çözümlerini hızlandıracak, Avrupa'da eğitim alanındaki yeniliği artıracak ve eğitim sektörünün dijital dönüşümünü destekleyecek projelere destek veriyor.


Çağrı, eğitim teknolojisi girişim şirketlerini/KOBİ'leri, teknoloji kuruluşları, sanayi dernekleri ve yatırımcıları, politikacılar ve bakanlıkları, okullar, öğretmenler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, uzmanlar ve sivil toplum örgütlerini daha yakın işbirlikleri kurmaları için birlikte çalışmaya teşvik ediyor.


Detaylar; https://www.ab.gov.tr/guncel-hibeler_50801.html