Çağrı; 35.000 Avro bütçesi ve hibe başına azami 5.000 Avro ile kampanyalar, konferanslar, yuvarlak masa toplantıları, eğitimler, seminerler veya çalıştaylar düzenleme tekliflerine açıktır. (Diğer proje türleri önerilebilir.)

Hibe çağrısı, 47 Avrupa Konseyi Üye Devletinden kamu eğitim kurumları tarafından desteklenen, yasal olarak kurulmuş sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine ve/veya eğitim uygulayıcılarına yöneliktir. Ancak, kontenjanların % 25'i diğer ülkelerden başvuranlar için açılmaktadır.

Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: https://bit.ly/3JX1Mg7