Örgütsel, tematik ve finansal kapasite güçlendirme eğitimleri için EĞİTMEN

 • Önceden belirlenmiş olan hedef gruplara uygun ve öğrenme hedeflerini gerçekleştirmek için kendisinin, eğer varsa davetli konuşmacıların ve STGM’nin rollerini ve sorumluluklarının yer aldığı bir eğitim planı sunmak
 • Tartışmalar, oyunlar, etkinlikler gibi etkileşimli, ilgi çekici yöntemler içeren eğitim programı taslağını hazırlamak
 • Powerpoint slaytlar, görsel yardımcılar, oturum planları, uygulamalı alıştırmalar, videolar, podcastler ve diğer tamamlayıcı öğrenme materyallerini hazırlamak
 • Eğitim programının beklenen ilk sonuçları ve sonrasında ortaya çıkması planlanan etkisini anlamak üzere bir değerlendirme süreci tasarlamak
 • STGM ile birlikte başvuru değerlendirme sürecinde yer almak
 • Eğitim programını yüz yüze veya çevrimiçi uygulamak
 • Uygulanan eğitim programını belirlenmiş değerlendirme araçlarını kullanarak katılımcılarla değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını, öğrenilen dersleri, tavsiyeleri ve kendi görüşlerini içeren bir eğitim sonrası raporu hazırlamak

Gerekli Nitelikler

 • En az lisans derecesi veya konu ile ilgili en az 5 yıl deneyim sahibi olma
 • Uzmanlık alanında en az 5 yıl, sivil toplum alanında en az 3 yıl iş deneyimi sahibi olma
 • Belirlenen eğitim konusunda deneyim sahibi olma
 • Yetişkin eğitimi teknikleri bilgi ve becerisine sahip olma
 • Seyahat engeli olmama
 • İyi derecede İngilizce tercih sebebidir.

Toplantı ve konferanslar için KOLAYLAŞTIRICI

 • Eğitim/toplantı ve konferans içeriklerinin ve / veya  programlarının hazırlık süreçlerinde yer almak
 • Eğitim/toplantı ve konferanslarda moderasyon ve kolaylaştırıcılık yapmak
 • Görev alınan oturum ve toplantı için değerlendirme raporu hazırlamak

Gerekli Nitelikler

 • En az lisans derecesi veya konu ile ilgili en az 5 yıl deneyim sahibi olma
 • Uzmanlık alanında en az 7 yıl, sivil toplum alanında en az 3 yıl iş deneyimi sahibi olma
 • Toplantı kolaylaştırıcılığı konusunda deneyim sahibi olma
 • Seyahat engeli olmama
 • İyi derecede İngilizce tercih sebebidir.

Örgütsel Koçluk destekleri için MENTOR

 • STÖ’lere kurumsal kapasite geliştirme süreçlerinde rehberlik etmek ve deneyim aktarmak;
 • Gerekli görülen hallerde STÖ’leri ihtiyaçlarına yönelik diğer uzman kişilerle bir araya getirmek;
 • STÖ’lerin yürüttükleri çalışmayı destek süresince izleyip, desteğin başarıyla tamamlanmasında aktif rol oynamak;
 • Kurumsal değerlendirme ve kurumsal katılımcı özdeğerlendirme yapmak;
 • Destek alan STÖ’lere ait kurumsal gelişim planlarını çıkartmak, bu planların gerçekleşmesini takip etmek ve süreçle ilgili STÖ’nün bilgi ihtiyaçlarını karşılamak; 
 • STÖ temsilcileri/ekipleri ile yüz yüze veya çevrimiçi toplantılar yapmak; 
 • Koçluk süresince geliştirilecek tüm belge ve materyallere görüş bildirmek ve yönlendirmek (örneğin stratejik plan geliştirme çalışmasında stratejik plana yorum verme ve planın hazırlanmasına katkı sağlamak);
 • Örgütsel Koçluk sürecinin süpervizyonunu yapan ilgili STGM birimine raporlama yapmak.

Gerekli Nitelikler

 • En az lisans derecesi veya konu ile ilgili en az 5 yıl deneyim sahibi olma
 • Uzmanlık alanında en az en az 5 yıl çalışmış olma
 • Mentörlük konusunda deneyim sahibi olma
 • Seyahat engeli olmama
 • İyi derecede İngilizce tercih sebebidir

Görev Yeri ve Süresi

STGM yerel örgütlenmeler başta olmak üzere Türkiye’nin çeşitli illerinde hak temelli faaliyet yürüten STÖ’lere yönelik destekler ve hizmetler sağlamaktadır. Bu nedenle STÖ’lerle yüz yüze gerçekleştirilecek etkinliklere katılım için uzmanın seyahat engelinin bulunmaması gereklidir. Sağlanacak desteğin süresi bazı eğitimler için önceden belirlenebilir. Bunun dışında kalan destekler için süre STÖ’nün ihtiyacı, uzmanın uygunluk durumu ve STGM’nin öngördüğü azami süre gözetilerek belirlenir. 

* STGM, ayrımcılığın her biçimine karşıdır. Bu nedenle her türlü iş ilişkisinde, iş ve çalışma duyurusundan başlayarak, din, renk, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, cinsiyet ifadesi, hamilelik, engellilik, yaş, toplumsal statü, etnik kimlik, kalıcı hastalık, fiziksel durum, medeni hal, siyasi ya da felsefi görüş ve benzeri nedene dayalı olarak ayrımcılığı yasaklar. Uzmanlardan da STGM’nin ilke ve değerleri ile uyum içinde çalışmaları beklenecektir.

STGM farklı kapasite güçlendirme faaliyetleri için farklı beceri ve yetkinlik düzeyleri belirleyebilir.

STGM işin gerektirdiği durumlarda uzmanlara doğrudan çağrıda bulunabilir.

İşe alım görüşmelerinin adil ve eşit gerçekleşmesi için gerekli tüm önlemler alınır.
Bütün iş sözleşmeleri uluslararası sözleşmelere ve ulusal çalışma mevzuatına uygun olarak düzenlenir ve yazılı olarak yapılır. 

Başvuru için tıklayın.