Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve çevre illeri de şiddetli şekilde etkileyen depremlerin ardından bölgede yaşanan tahribatın giderilmesi ve depremden etkilenen bireylerin iyi olma halinin desteklenmesi amacıyla Turkey Mozaik Foundation işbirliğiyle, bireysel ve kurumsal bağışçıların desteğiyle hayata geçirdiğimiz Yerel Güçlenmeye Destek Fonu’nun başvuruları açıldı.

Fon kapsamında, sahada aktif olarak faaliyet gösteren veya bölgeye destek sağlamak üzere çalışmalarına başlayan sivil toplum kuruluşlarının (STK) uzun vadeli projeleri desteklenecektir.

Fonun başvuru süreci iki aşamadan oluşacaktır. Bu aşamada sadece proje fikirlerini içeren “ön başvurular” kabul edilecektir. Ön başvurular incelendikten sonra fonun toplam bütçesi göz önüne alınarak desteklenme ihtimali bulunan projelerden detaylı başvuru formu istenecektir.

Fona yapılan başvuruların, depremden etkilenenlerin deprem bölgesindeki ya da gittikleri/transfer edildikleri şehirlerdeki ihtiyaçlarına yönelik aşağıda yer alan konulardan en az birine odaklanması beklenir:

  • Yaşam koşullarını oluşturulan yeni hizmet ve olanaklarla destekleyen,
  • Başta eğitim ve sağlık olmak üzere temel kamu hizmetlerine erişimlerini geliştiren,
  • Güçlenmelerini sağlayan ve haklarını aramalarını kolaylaştıran,
  • Ekonomik açıdan güçlenmelerini sağlayan,
  • Yeniden inşa sürecinin izlemesini ve raporlamasını sağlayan,
  • Deprem bölgesinde kurulacak (yeni) yaşam alanlarının çevreyle uyumlu ve sürdürülebilir şekilde tasarlanmasına yönelik yapılacak çalışmalar.

Aşağıdaki başvuru kriterlerine uyan ve tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar hibe programına başvurabilirler:

  • Türkiye’de kurulmuş dernekler, vakıflar, kooperatifler ve diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşlar,
  • Depremin tüm canlılar üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik faaliyetlere aktif olarak katkı sunmayı hedefleyen kuruluşlar,
  • Hibe desteğini hayata geçirmeye hazır olan, çalışma için gerekli izinleri temin edecek kurumsal kapasiteye ve konuyla ilgili kanıtlanabilir kurumsal tecrübeye sahip kuruluşlar.

Sivil Toplum için Destek Vakfı’nın  diğer fonlarından farklı olarak -bu fon özelinde- başvuru yapmak isteyen kuruluşlar için herhangi bir alt ve üst gelir sınırı aranmayacaktır.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu kapsamında STK’lara dağıtılacak hibenin toplam tutarı en az 11.000.000 TL’dir. Başvuru yapan STK’lar hibe programından en az 1.000.000 TL, en fazla ise 2.500.000 TL talep edebilirler.

Ön başvuru yapmak isteyen kuruluşların başvuru formunu eksiksiz şekilde doldurarak 13 Mart Pazartesi günü saat 18:00’e kadar göndermeleri gerekir.

Yerel Güçlenmeye Destek Fonu hakkında detaylı bilgilere (başvuru koşulları, değerlendirme kriterleri ve fon takvimi) ve başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.